Når man bestiller en tid online, så er det ikke meningen at man skal bestille mere end een tid. Man skal / kan altså ikke bestille dobbelt tider !  Der skal være tider til alle, så undlad at bestille dobbelt tider.

Restriktioner lempes, og som udgangspunkt skal du ikke længere bruge mundbind i lægehuset.  Dog er anbefalingen fra sundhedsmyndighederne stadig at BÆRE MUNDBIND VED LUFTVEJS SYMPTOMER, dvs ved tegn til lungebetændelse, bihule betændelse, hoste, snot.

Pr. 1.2 forsvinder muligheden for at ringe direkte til lægen.

Man har stadig mulighed for at skrive og naturligvis ringe til sekretærerne, der kan tilbyde en tid til fremmøde eller video konsultation alt efter situationen.   Når lægerne ikke taler i telefon frigøres flere lægetider, så det bliver lettere at få en tid i lægehuset.

Fra 1.1.2022 indfører vi TSD (Tid Samme Dag koncept). Dvs vi tilstræber at du vil få en tid hos en læge samme dag, hvis du ringer før kl. 10.00  .. Dvs ingen ventetid, til gengæld vil du kunne opleve ventetid på dage hvor der kommer mange patienter.  Det er ikke muligt at bestille en planlagt tid ud i fremtiden medmindre det handler om f.eks attester, operationer, kronikerkontroller, børne undersøgelse hos lægen, tolkesamtaler etc.  Vi prøver at du får en tid hos den sædvanlige læge, men det kan ikke garanteres.  Tider til online bestilling  af tid i  “Tid Samme Dag” konceptet bliver muligt dagen før ca. kl. 16.00, og der kan kun bestilles tid til førstkommende hverdag. Pga travlhed, ferie, sygdom eller andre bydende forhold kan det blive nødvendigt at fravige Tid Samme Dag.

Der er uforandret mulighed for planlagte tider hos sygeplejerske, jordemoder og lægesekretær.

mvh Lægerne

 

Corona vaccination 

Lægehuset deltager ikke længere i corona vaccination. Vi henviser til apoteket.

mvh Lægerne

 

Vaccination mod lungebetændelse (pneumovax)

Er ikke længere gratis

 

Ang. åbent laboratorium  hverdage 8.00 – 8.30

Blodprøver:  man kan  – uden tidsbestilling –  møde op til ALLEREDE BESTILTE (bestilt af os selv,  sygehus eller speciallæge)  blodprøver fra mandag- fredag 8.00 – 8.30.  Hvis ikke blodprøve bestilling foreligger, kan vi ikke tage blodprøven, og det er patientens ansvar – evt. med hjælp fra vores personale – at sikre sig at bestilling foreligger. Tiden kan IKKE bruges til andet formål.  Der kan IKKE tages EKG eller andet sammen med bestilte blodprøver.  Man kan  fortsat vælge at bestille en almindelig tid til blodprøve, hvor der så vil være tid til ekg også. Patienter som ved at de er svære at tage blodprøver på – bør bestille en tid eller tage på blodprøve laboratoriet, hvis det erfaringsmæssigt har været nødvendigt.

 

Vanedannede medicin (stærkere smertestillende, beroligende & sovepiller)/ receptfornyelse:

Medicinfornyelse med fremmøde:   vanedannende medicin, der kræver fremmøde, fornyes fremover ved fremmøde hos sekretær Kirsten  mandag – tirsdag – onsdag fra 13.00 – 13.30, dette skal ske efter en forud indgået aftale.  Iht krav fra Statens Styrelse for Patientsikkerhed skal patienter med behov for medicin som er vanedannende til konsultation x 2 om året (inkl. årskontrol).

Iht vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 19.3.2018 fra Sundhedsministeriet, skal vi følge de nye retningslinjer der forligger bl. a i henhold til receptfornyelse.  Vejledningen dikterer at “receptfornyelse skal foregå ved personligt fremmøde i lægehuset og ikke som telefon el. internet konsultation”.  Recepter skal fornyes ca. én gang om måneden. I helt særlige tilfælde (dvs undtagelsesvis) kan konsultation mhp fornyelse ske hver 2-3. måned.  Ovenstående gælder ikke svært kræftsyge patienter.  Vi har ikke noget ønske om at gøre tingene besværlige, og vi kan godt se at ovenstående vil gøre receptfornyelse mere vanskelligt. Vi er dog forpligtet til at følge loven. Patienter som får medicin, der kan være vanedannende – skal én gang om året møde til Årskontrol af deres vanedannede medicin hos lægen – og derudover yderligere ses een gang om året hos lægen  (således i alt ses mindst x 2 af lægen i løbet af et år). .

Med venlig hilsen Lægerne Laurids Skaus Gade