Sommerferien er over os.  Jane og Mads holder ferie i uge 27-28-29 og  Dorte og Christine i uge 30-31-32.

LÆGEHUSET HOLDER LUKKET ONSDAG 18.9  PGA SKIFT TIL NYE COMPUTERE.

Man kan nu logge ind på lægehusets side på 2 måder: 1.  Den sædvanlige måde med selvvalgt kode, dog nu suppleret med en ekstra sikkerhedskode der kommer til dig på en EMAIL. Derpå skal den tilsendte kode tastes ind. 2.  Eller man kan logge ind via sin NemID.

Telefontiden  fra  kl. 10-11 går på skift mellem lægerne. Om tirsdagen har alle læger telefontid. Husk at tids- og medicin bestilling, samt anmodning om akutte tider/besøg IKKE skal ske i lægernes telefontid.

Nyt! Blodprøver: Fra 1.5 vil man – uden tidsbestilling – kunne møde op til ALLEREDE BESTILTE (typisk fra sygehus eller speciallæge)  blodprøver fra mandag- torsdag 8.00 – 8.30.  Hvis ikke blodprøve bestilling foreligger, vil blodprøve tagning ikke kunne finde sted. Tiden kan IKKE bruges til andet formål.  Der kan IKKE tages EKG sammen med bestilte blodprøver.  Man kan dog fortsat vælge at bestille en almindelig tid til blodprøve. Patienter som ved at de er svære at tage blodprøver på – bør bestille en tid eller tage på blodprøve laboratoriet, hvis det erfaringsmæssigt har været nødvendigt. Vanedannede medicin (stærkere smertestillende, beroligende & sovepiller)/ receptfornyelse: Iht vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 19.3.2018 fra Sundhedsministeriet, skal vi følge de nye retningslinjer der forligger bl. a i henhold til receptfornyelse.  Vejledningen dikterer at “receptfornyelse skal foregå ved personligt fremmøde i lægehuset og ikke som telefon el. internet konsultation”.  Recepter skal fornyes ca. én gang om måneden. I helt særlige tilfælde (dvs undtagelsesvis) kan konsultation mhp fornyelse ske hver 3. måned.  Ovenstående gælder ikke svært kræftsyge patienter.  Vi har ikke noget ønske om at gøre tingene besværlige, og vi kan godt se at ovenstående vil gøre receptfornyelse mere vanskelligt. Vi er dog forpligtet til at følge loven. Fra 1.5 er der mulighed for – uden tidsbestilling – at man mhp receptfornyelse af vanedannende medicin  kan møde op til sygeplejerske konsultation mandag 14.30 – 14.45, onsdag 14.30- 14.45 og fredag 8.00-8.15.  Man kan dog stadig vælge at bestille en almindelig tid til receptfornyelse, hvis ovenstående ikke er muligt.  Patienter som får medicin, der kan være vanedannende – skal én gang om året møde til Årskontrol af deres vanedannede medicin hos lægen.

Med venlig hilsen Lægerne Laurids Skausgade