Nyt i lægehuset.

Fra 1.1.2022 indfører vi gradvis TSD (Tid Samme Dag koncept). Dvs vi tilstræber at du vil få en tid hos en læge samme dag, hvis du ringer før kl. 11.00  (dog fredag før 10.00) .. Dvs ingen ventetid.  Til gengæld er det ikke muligt at bestille en planlagt tid ud i fremtiden medmindre det handler om f.eks attester, operationer, kronikerkontroller, børne undersøgelse hos lægen, tolkesamtaler etc.  Vi prøver at du får en tid hos den sædvanlige læge, men det kan ikke garanteres.  Tider til online bestilling  af tid i  “Tid Samme Dag” konceptet bliver muligt dagen før ca. kl. 16.00, og der kan kun bestilles tid til førstkommende hverdag. Pga travlhed, ferie eller andre bydende forhold kan det blive nødvendigt at fravige Tid Samme Dag.

Der er uforandret mulighed for planlagte tider hos sygeplejerske, jordemoder og lægesekretær.

mvh Lægerne

Corona vaccination efter aftale  (kun Pfizers vaccine), voksne samt børn.  Aktuelt vaccineres især personer som skal have 3. corona stik samt børn mellem 5-11.Lægehuset vaccinerer med PFIZERS corona vaccine.   Har man tidligere fået Modernas vaccine (eller andre fabrikater), kan man blive vaccineret i vaccinationscenter eller  (Moderna vaccine) hos vores kollegaer Lægerne Ved Dammen, Haderslev . Både børn og voksne kan få corona vaccine (Pfizer) i lægehuset.  Hvis du ønsker vaccination skal du tilmelde dig ved at ringe til sekretæren.  Ved vaccination af børn skal begge forældre være indforstået med vaccinen.  Fremadrettet planlægges en ugentlig vaccinationsdag, normalt onsdag. Vi vil løbende bedømme behovet og forsøge at tilpasse indsatsen. Det er naturligvis en forudsætning for corona vaccination at man er indkaldt til vaccination i eboks, men der kan være lidt forsinkelse på dette.. 

mvh Lægerne

 

Vaccination mod lungebetændelse (beskytter mod alvorlige forløb)

Fra 15.dec. 2021 tilbydes nye risikogrupper gratis pneumococ vaccination (vaccination mod lungebetændelse). Følgende kan tilbydes gratis vaccination – uanset alder:  patienter med sukkersyge, kronisk lungesygdom, kronisk hjertesgydom, kronisk nyre eller leversygdom samt SVEJSERE !  Kontakt sekretæren for aftale. Tilbuddet løber til udgangen februar 2022.

 

Influenza vaccination af børn:  Hjælp dig selv, familien og samfundet.  Tag imod tilbud om vaccination af børn fra 2-6 år mod influenza. Det vil være et bidrag til at holde samfundet åbent til vinter.  Influenzaen er ikke i sig selv problematisk for børn, men det smitter videre og rammer svagelige og belaster sundhedssystemet. Det har vi ikke brug for nu !

Influenza vaccination af børn forgår med en næsespray. Kontakt venligst sekretæren for tid.  Lægehuset anbefaler vaccination af børn mod influenza.

mvh Lægehuset

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler stadig mundbind i lægehuset ! 

Mundbind for alle – uanset henvendelsesårsag – er efter Sundhedsstyrelsens anbefaling indtil videre derfor fortsat et KRAV.  Alle patienter over 6 år med symptomer der kunne være corona, tilses først efter en negativ corona PCR test.  Mundbind kan – hvis man har glemt sit eget – købes for 5 kr

Åbent lab er i gang igen DAGLIGT FRA  8.00  – 8.30

MAN KAN IKKE BESTILLE TID TIL KONSULTATION VED AT SKRIVE ELEKTRONISK TIL LÆGEN.  TIDSBESTILLING FOREGÅR VED AT RINGE TIL SEKRETÆREN ELLER BESTILLE DIREKTE ONLINE.  HENVENDELSER TIL LÆGEN SOM KUN HANDLER OM TIDSBESTILLING VIL IKKE BLIVE BESVARET !

– Patienter som har symptomer fra luftveje, altså hoste, snot, forkølelsessymptomer, ondt i halsen eller feber MÅ IKKE KOMME I LÆGEHUSET FØREND DE ER TESTEDE FOR CORONA.  RESPEKTER VENLIGST DETTE. – ved ankomst til lægehuset sprittes hænder venligst af  (eller vaskes)

– Patienter med milde symptomer – som kunne være på grund af corona – kan henvise sig selv vha deres NemID på hjemmesiden coronaprover.dk.  Hvis man mener at have behov for lægevurdering, så kan vi bestille en haste prøve, så man kan ses i lægehuset når svaret foreligger (skal være negativ for corona)

Medicinfornyelse med fremmøde:   vanedannende medicin, der kræver fremmøde, fornyes fremover ved fremmøde hos sekretær Kirsten  mandag – tirsdag – onsdag fra 13.00 – 13.30, dette skal ske efter en forud indgået aftale.  Iht krav fra Statens Styrelse for Patientsikkerhed skal patienter med behov for medicin som er vanedannende til konsultation x 2 om året (inkl. årskontrol). 

Telefontiden  fra  kl. 10-11 går på skift mellem lægerne. Om tirsdagen har alle tilstedeværende læger telefontid. Husk at tids- og medicin bestilling, samt anmodning om akutte tider/besøg IKKE skal ske i lægernes telefontid.

Ang. åbent laboratorium

(“”Blodprøver:  man kan  – uden tidsbestilling –  møde op til ALLEREDE BESTILTE (typisk bestilt os selv,  sygehus eller speciallæge)  blodprøver fra mandag- fredag 8.00 – 8.30.  Hvis ikke blodprøve bestilling foreligger, vil blodprøve tagning ikke kunne finde sted. Tiden kan IKKE bruges til andet formål.  Der kan IKKE tages EKG eller andet sammen med bestilte blodprøver.  Man kan  fortsat vælge at bestille en almindelig tid til blodprøve, hvor der så vil være tid til ekg også. Patienter som ved at de er svære at tage blodprøver på – bør bestille en tid eller tage på blodprøve laboratoriet, hvis det erfaringsmæssigt har været nødvendigt.”)

Vanedannede medicin (stærkere smertestillende, beroligende & sovepiller)/ receptfornyelse: Iht vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 19.3.2018 fra Sundhedsministeriet, skal vi følge de nye retningslinjer der forligger bl. a i henhold til receptfornyelse.  Vejledningen dikterer at “receptfornyelse skal foregå ved personligt fremmøde i lægehuset og ikke som telefon el. internet konsultation”.  Recepter skal fornyes ca. én gang om måneden. I helt særlige tilfælde (dvs undtagelsesvis) kan konsultation mhp fornyelse ske hver 2-3. måned.  Ovenstående gælder ikke svært kræftsyge patienter.  Vi har ikke noget ønske om at gøre tingene besværlige, og vi kan godt se at ovenstående vil gøre receptfornyelse mere vanskelligt. Vi er dog forpligtet til at følge loven. Patienter som får medicin, der kan være vanedannende – skal én gang om året møde til Årskontrol af deres vanedannede medicin hos lægen – og derudover yderligere ses een gang om året hos lægen  (således i alt ses mindst x 2 af lægen i løbet af et år). .

Med venlig hilsen Lægerne Laurids Skausgade